BOEKHOUDER OF ACCOUNTANT?

Veel mensen gebruiken de termen: ‘boekhouder’ en ‘accountant’ door elkaar, terwijl het gaat om twee behoorlijk verschillende beroepen. Welke verschillen er zijn tussen een boekhouder en een accountant leggen we u graag uit, zodat u een goede keuze kunt maken wie het meest geschikt is om u te ondersteunen.

 

Titel en opleiding

De ‘accountant’ heeft een beschermde titel en dient ingeschreven te zijn in een register. De inschrijving van een accountant kunt u nakijken op https://www.nba.nl/register/

Om de accountantstitel te verkrijgen dient na afronding van de opleiding een praktijkstage gevolgd te worden. Deze opleiding en praktijkstage zijn verplicht om gevolgd te worden.

 

De ‘boekhouder’ heeft géén beschermde titel. Iedereen mag deze titel voeren, zelfs als je geen verstand van boekhouden hebt. Voor boekhouders zijn er opleidingen, maar deze zijn niet verplicht.

 

Aansprakelijkheid

Een accountant is bij wet verplicht een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hierdoor geniet je als klant bescherming bij het verhalen van eventuele schade op de accountant als gevolg van foutieve adviezen of foutief uitgevoerde werkzaamheden

Een boekhouder is niet verplicht om zich te verzekeren tegen foutieve adviezen of foutief uitgevoerde werkzaamheden. Indien de boekhouder geen verzekering heeft afgesloten dan is het moeilijker om eventuele schade te verhalen.

 

Waarneming

In tegenstelling tot de boekhouder is de accountant verplicht tot het aanstellen van een waarnemer. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de accountant ben je als onderneming verzekert dat de werkzaamheden welke de accountant voor je uitvoert door een gediplomeerd accountant worden overgenomen.

 

Toetsing

De werkzaamheden van een accountant worden periodiek getoetst door het NBA of vakorganisatie. Accountancy Zuyd is aangesloten bij het SRA. Op vaste regelmaat worden wij door onafhankelijk deskundigen gecontroleerd op juistheid van onze uitgevoerde werkzaamheden.

 

Permanente educatie

Om de kwaliteit en kennis van accountants te waarborgen zijn accountants verplicht tot het verrichten van permante educatie. Deze PE-verplichting zorgt ervoor dat de accountant een minimaal aantal uren per jaar verricht aan (bij)scholing.

Wordt terug gebeld

Als u enige vraag heeft omtrent onze dienstverlening, vul dan het formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op.

3 + 1 =