Valkenburgerweg 9 6411 BM Heerlen

Accountancy

accountancy zuyd

klachtenregeling

Accountancy Zuyd heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Accountancy Zuyd verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Accountancy Zuyd.

De klachtenregeling vormt een onderdeel van de door Accountancy Zuyd gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en –bewaking en is beginsel bedoel voor klanten van Accountancy Zuyd, maar ook medewerkers en derden kunnen daarvan gebruik maken.

Als melder van een klacht verdient u bescherming. Medewerkers van Accountancy Zuyd genieten bescherming bij meldingen van incidenten, onregelmatigheden en integriteitsschendingen. Door dit benadelingsverbod wordt het veilig verrichten van een melding door onze medewerkers gestimuleerd.

Klachten bedoeld als in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde kwaliteitsadviseur Accountancy Zuyd. Het adres luidt:

Kwaliteitsadviseur Accountancy Zuyd

p/a Accountancy Zuyd

Valkenburgerweg 9
6411 BM Heerlen

Bel mij terug